طرح‌های اجرایی

• همکار طرح "... بانک کشاورزی". اردیبهشت 1391 – تیر 1391.

• همکار طرح "...دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر". خرداد 1391 – مرداد 1391.

• همکار طرح "...شرکت برق" اسفند 1390-شهریور 1391.

• همکار طرح "ساماندهی و مهندسی مجدد کتابخانه مرکز آموزش بیمه ایران". اسفند 1389 – مهر 1390.

• همکار طرح "سازماندهی کتابخانه مرکز ملی جهانی شدن". تابستان 1389- اسفند 1389.

• همکار طرح "ساماندهی کتابخانه مرکزی دانشگاه پیام نور استان تهران". 10/5/1389-10/7/1389.

• مدیر فنی طرح "ساماندهی کتب سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران". 1/12/1388- 6/2/1389.

• همكار طرح "سازماندهي نقشه هاي عمراني سازمان برنامه و بودجه كل كشور". در پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران (1387 – 1388).

• همکار طرح "نمايه‌سازي و ديجيتال¬سازي طرحهاي مطالعاتي مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران و ارائه بانك اطلاعاتي مربوطه در محيط وب" (1387).

• همکار طرح طراحي و مهندسي مجدد كتابخانه سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي كشور (1387).

• مجري طرح سازماندهي و رايانه اي نمودن كتابخانه گروه تاريخ دانشگاه الزهرا (1380)

• همكار طرح سازماندهي كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه هوايي نيروي هوايي جمهوري اسلامي ايران (1380-1379)

• همكار طرح سازماندهي كتابخانه کتابخانه دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا (1380-1379)

• همكار طرح سازماندهي و رایانه¬ای نمودن كتابخانه دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه الزهرا (1381)

• همكار طرح فهرستگان جهاد، اولين فهرستگان الكترونيك ايران شامل كتابها، اسناد و مقاله هاي سازماندهي شده مراكز و موسسات تحقيقاتي و آموزشي تحت پوشش معاونت آموزش و تحقيقات وزارت جهاد سازندگي

تمامی حقوق مطالب محفوظ است