مقاله ها

کارگاه های آموزشی

1. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. ((جایگاه خلاقیت در ارائه خدمات کتابخانه‌های عمومی)). 16/4/1392. تهران: فرهنگسرای شفق. برگزارکننده: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران.

2. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. ((ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی (FRBR) و الگوهای وابسته FRAD و FRASAD)) 19/2/1392. تهران: نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران.

3. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. ((نقش هنر و ادبیات در توسعه کتابخوانی)). 13 و 14/12/1391. تهران: نمایشگاه کتاب "یاد یار مهربان". برگزارکننده: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران.

4. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. ((نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای)). 2/12/1391. تهران: انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی‌ ایران.

5. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. ((مفاهيم و فناوري‌هاي نوين در کتابخانه‌ها)). 25/11/1391. تهران: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران.

6. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. ((ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی (FRBR) و الگوهای وابسته FRAD و FRASAD)). 18/8/1391. تهران: انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی‌ ایران.

7. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. ((مفاهيم و راه‌كارهاي نوين سازمان­دهي اطلاعات: اف.آر.بی.آر. و آر.دی.ای.)). 19/6/1391. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی.

8. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. ((قواعد توصیف و دسترسی به مدرک "RDA")) 25/4/1391. قم: شركت پارس آذرخش.

9. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. ((قواعد توصیف و دسترسی به مدرک "RDA")) 18/2/1391. نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران.

10. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. ((مباحث نوین سازماندهی اطلاعات)). 27/11/1390 (كارگاه آموزشي يک روزه)،  مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد. برگزارکننده: انجمن کتابداري و اطلاع­رساني ايران (شاخه خراسان)، کميته آموزش.

11. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. ((کتابخانه ديجيتالی: ابزار استاندارد در کنار محتواي استاندارد)). 10/11/1390. یزد: شركت پارس آذرخش با همکاری شاخه یزد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران- شاخه یزد.

12. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. ((کتابخانه‌های تخصصی با تاکید بر کتابخانه‌ای ایثار و شهادت)). 17/10/1390. کرج، کردان: بنیاد شهید انقلاب اسلامی. مکان: مجتمع فرهنگی آموزشی ایثار.

13. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. ((اصول و مبانی پایان‌نامه‌نویسی)). 23/9/1390. تهران: انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران. مکان: سالن 80 نفره کتابخانه ملی ایران. (به مناسبت هفته پژوهش).

14. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. ((مدل مفهومی "ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی (FRBR)" و خانواده آن)). 26/7/1390. قم: شركت پارس آذرخش

15. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. ((كارگاه آموزشي مباحث نوین سازماندهي اطلاعات: FRBR, RDA, و ...)). 5-6/4/90. (كارگاه آموزشي دو روزه)، شیراز: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني شیراز. برگزارکننده: معاونت پژوهشي.

16. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. ((كارگاه آموزشي سازماندهي اطلاعات پزشکي (MeSH, NLM، اصطلاحنامه پزشکي فارسي) )).4/4/90. (كارگاه آموزشي یک روزه)، شیراز: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني شیراز. برگزارکننده: معاونت پژوهشي.

17. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. ((كارگاه آموزشي سازماندهي اطلاعات پزشکي (MeSH, NLM، اصطلاحنامه پزشکي فارسي) )).23/12/89. (كارگاه آموزشي یک روزه)،  کاشان: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني کاشان. برگزارکننده: معاونت پژوهشي.

18. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. ((مدل مفهومی "ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی (FRBR)" و خانواده آن)). 15/12/1389. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. برگزارکننده: انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی‌ ایران.

19. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. ((كارگاه آموزشي ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی (اِف.آر.بی.آر.FRBR)). 24/2/1389 (كارگاه آموزشي نیم روزه)، تهران: بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران: سرای اهل قلم کارنامه نشر. برگزارکننده: انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی‌ ایران و موسسه خانه کتاب ایران.

20. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. ((كارگاه آموزشي فهرستنويسي منابع اينترنتي)). 7/8/1388 (كارگاه آموزشي يک روزه)،  مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد. برگزارکننده: انجمن کتابداري و اطلاع­رساني ايران (شاخه خراسان)، کميته آموزش.

21. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. ((كارگاه آموزشي فهرستنويسي منابع اينترنتي)). 11/6/1388 (كارگاه آموزشي يک روزه)، اصفهان: دانشگاه اصفهان. برگزارکننده: کتابخانه مرکزی.

22. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. ((کارگاه آموزشی وب‌سنجی)). 10/11/1387. (كارگاه آموزشي يک روزه). تهران: انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی‌ ایران.

23. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. ((كارگاه آموزشي فهرستنويسي منابع اينترنتي)). 16/8/1387. برگزار کننده: كميته آموزش ادكا با همكاري انجمن علمي كتابداري و اطلاع رساني دانشگاه شيراز. شیراز: دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه شيراز

24. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. ((کارگاه آموزشی وب‌سنجی)). 25/7/1387. (كارگاه آموزشي يک روزه)، کرمان: دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی‌‌ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان.

25. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. ((كارگاه آموزشي نمايه­سازي و چكيده­نويسي)). 17/5/1387. (كارگاه آموزشي يک روزه)، تهران: انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی‌ ایران.

26. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. ((كارگاه آموزشي نمايه­سازي و چكيده­نويسي)). 20/4/1387. (كارگاه آموزشي يک روزه)، تهران: انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی‌ ایران.

27. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. ((كارگاه آموزشي نمايه­سازي و چكيده­نويسي1)). 23/9/1386 (كارگاه آموزشي نيم روزه)، تهران: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. برگزارکننده: دانشكده پيراپزشكي، همزمان با دومين همايش دانشجويي كتابداري و اطلاع­رساني.

28. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. ((كارگاه آموزشي فهرستنويسي منابع اينترنتي)). 29/8/1386 (كارگاه آموزشي يک روزه)،  كرمان: دانشگاه علوم پزشكي كرمان. برگزارکننده: دانشكده مديريت و اطلاع­رساني پزشكي، همزمان با همايش دانشجويي كرمان.

29. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. ((كارگاه آموزشي فهرستنويسي منابع اينترنتي)). 21/3/1386 (كارگاه آموزشي يک روزه)، اصفهان: دانشگاه اصفهان. برگزارکننده: انجمن کتابداري و اطلاع­رساني ايران (شاخه اصفهان)، کميته آموزشي و پژوهشي.

30. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. ((كارگاه آموزشي سازماندهي اطلاعات پزشکي (MeSH, NLM، اصطلاحنامه پزشکي فارسي) )). 17-18/8/1385. (كارگاه آموزشي دو روزه)،  گلستان: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني گلستان. برگزارکننده: معاونت پژوهشي.

31. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. ((كارگاه آموزشي آشنايي با فهرستهاي رايانه­اي: نرم­افزارهاي کتابخانه­اي سيمرغ، پارس­آذرخش، نوسا و...)). 2/3/1384 (كارگاه آموزشي يک روزه)، تهران: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني ايران. برگزارکننده: دانشکده مديريت و اطلاع­رساني پزشکي.

32. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. ((كارگاه آموزشي فهرستنويسي منابع اينترنتي)). 12/11/1383 (كارگاه آموزشي يک روزه)، اصفهان: دانشگاه اصفهان. برگزارکننده: انجمن کتابداري و اطلاع­رساني ايران (شاخه اصفهان)، کميته آموزشي و پژوهشي.

33. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. ((كارگاه آموزشي بازآموزي LC ويژه کتابداران دانشگاه علوم پزشکي شيراز)). 23-24/10/1383 (كارگاه آموزشي دو روزه)، شيراز: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني شيراز. برگزارکننده: معاونت پژوهشي.

34. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. ((كارگاه آموزشي فهرستنويسي منابع اينترنتي)). 21-22/7/1383 (كارگاه آموزشي دو روزه)، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسلامي. برگزارکننده: انجمن کتابداري و اطلاع‌رساني ايران.

35. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. ((كارگاه آموزشي فهرستنويسي منابع اينترنتي)). 16-17/6/1383 (كارگاه آموزشي دو روزه)، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسلامي. برگزارکننده: انجمن کتابداري و اطلاع­رساني ايران.

36. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. ((كارگاه آموزشي سازماندهي اطلاعات پزشکي (MeSH, NLM، اصطلاحنامه پزشکي فارسي) )). 28-30/4/1383 (كارگاه آموزشي سه روزه)، شيراز: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني شيراز. برگزارکننده: معاونت پژوهشي.

37. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. ((كارگاه آموزشي فهرستنويسي منابع اينترنتي)). 24 بهمن ماه 1380(كارگاه آموزشي يك روزه)،  تهران: نهمين نمايشگاه بين­المللي اطلاع­رساني و فرهنگ، 29-24 بهمن ماه 1380.

38. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. ((كارگاه آموزشي استفاده از فهرست‌هاي پيوسته در فهرستنويسي و رده‌بندي)). 25 بهمن ماه 1380(كارگاه آموزشي يك روزه)، تهران: نهمين نمايشگاه بين­المللي اطلاع­رساني و فرهنگ، 29-24 بهمن ماه 1380.

39. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. ((كارگاه آموزشي آشنايي با پايگاه‌هاي اطلاعاتي غير فارسي مورد استفاده در سازماندهي مواد)). تهران: گردهمايي سالانه كتابداران مراكز اطلاع رساني وزارت جهاد سازندگي، مهرماه 1378.

 

40. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. ((كارگاه آموزشي نحوه استفاده از كتابشناسي ملي ايران: نسخه Dos, Windows)). تهران: گردهمايي سالانه كتابداران مراكز اطلاع رساني وزارت جهاد سازندگي، مهرماه 1378.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است