مقاله ها

شرکت در دوره های آموزشی

1. Training Workshop on "Coherence in Information for Agricultural Research for Development (CIARD) and Strengthening RAIS in the SAARC Countries". Held at: SAARC Agriculture Centre at the Bangladesh Agricultural Research Council (BARC), Farmgate, Dhaka, Bangladesh. Jointly Organized by: SAC, APAARI, GFAR, FAO, BARC. 10-12 May 2011.

2. ICARDA training course. "Production and Mnagement of Electronic Documents and Bibliographic Database Management" held at ICARDA Headquarters 10-19 November 2002. Jointly sponsored and organized by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA), Aleppo, Syria

3. شرکت در کارگاه آموزشي "استفاده از پایگاه¬های اطلاعاتی پیوسته E-brary, Digital Desertations,.....". اهواز: کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز. 6/4/1385.

4. شرکت در کارگاه آموزشي "طراحي وب سايت براي كتابخانه¬ها و مراكز اطلاع¬رساني (دانش نظري و عملي") مدرس: دکتر رحمت¬الله فتاحي؛ صالح فتاحي، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسلامي. برگزارکننده: انجمن کتابداري و اطلاع¬رساني ايران. 3-4 آذرماه 1383.

5. شرکت در کارگاه آموزشي "روش انجام مطالعات تطبيقي" تهران: سازمان مديريت و برنامه¬ريزي، واحد آمار و اطلاعات نظام اداري. 10/9/1383.

6. شرکت در کارگاه آموزشي "فهرستهاي رايانه¬اي طراحي، توسعه، ارزيابي" تهران: مرکز آفرينش¬هاي فکري کودکان و نوجوانان، هشتمين نمايشگاه اطلاع¬رساني و فرهنگ. مدرس: دکتر رحمت¬الله فتاحي. دي ماه 1379.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است