شرح درس

1. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. "خودکارسازي فعاليتهاي کتابخانه (2 واحد) ". تهران: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي، دانشکده پيراپزشکي، گروه کتابداري. 1383. (اين درس جايگزين درس ماشين¬نويسي لاتين شده است).

2. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. "نحوه سنجش کارايي سازمانها و مراکز اطلاع¬رساني". تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، پائيز 1380.

3. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. "نمايه¬سازي و چكيده¬نويسي در كتابخانه¬ها و مراكز اطلاع¬رساني". جهت برگزاري دوره هاي كوتاه مدت كتابداري و اطلاع رساني مركز اطلاع رساني و خدمات علمي جهاد سازندگي،‌1379.

4. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. "كاربرد منابع الكترونيك در فهرستنويسي رايانه¬اي". جهت برگزاري دوره هاي كوتاه مدت كتابداري و اطلاع رساني مركز اطلاع رساني و خدمات علمي جهاد سازندگي، 1379.

5. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. "کارگاه آموزشي نمايه¬سازي و چكيده¬نويسي در كتابخانه¬ها و مراكز اطلاع¬رساني". شرح کارگاه آموزشي براي برگزاري در هشتمين نمايشگاه اطلاع¬رساني و فرهنگ، 1379.

6. حاجي‌زين‌العابديني، محسن. "کارگاه آموزشي دسترسي به منابع اطلاعاتي علوم پزشکي از طريق اينترنت". شرح کارگاه آموزشي براي برگزاري در هشتمين نمايشگاه اطلاع¬رساني و فرهنگ، 1379.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است