پازوکی، فاطمه؛ زره‌ساز، محمد (1389). نقد کتاب با عنوان "همايش‌نامه: مجموعه مقالات همايش‌هاى انجمن كتابدارى و اطلاع‌رسانى ايران"

پازوکی، فاطمه؛ زره‌ساز، محمد (1389). نقد کتاب با عنوان ((همايش‌نامه: مجموعه مقالات همايش‌هاى انجمن كتابدارى و اطلاع‌رسانى ايران)). ک‍ت‍اب‌ م‍اه‌ ک‍ل‍ی‍ات‌، شماره پیاپی 159، سال چهاردهم، ش. سوم، (اس‍ف‍ن‍د 1389). ص. 14- 17.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است