عضویت ها و مسئولیت ها

· عضو و نماينده انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در ستاد برگزاري "نوزدهمين دوره هفته كتاب كشور". مهر 1390 آبان 1390.

· عضو و نماينده وزارت جهاد كشاورزي در ستاد برگزاري "نوزدهمين دوره هفته كتاب كشور". مهر 1390 آبان 1390.

· عضو و نماينده وزارت جهاد كشاورزي در ستاد برگزاري "هجدهمين دوره هفته كتاب كشور". مرداد 1389 آبان 1389.

· بازرس "انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی‌ ایران". 8/2/1389 - (دوره چهارم هیات مدیره انجمن).

· عضو و نماينده وزارت جهاد كشاورزي در ستاد برگزاري "هفدهمين دوره هفته كتاب كشور". مرداد 1388 آبان 1388.

· عضو "كميته برنامه‌ريزي آموزشي سازمان تات". سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی، بهار 1388

· عضو "کمیته علمی-فنی اطلاع‌رسانی‌". سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی، 1/4/88-

· عضو و رئیس "کارگروه کتابداری و اطلاع‌رسانی‌"در "شورای سیاستگذاری اطلاع‌رسانی‌ و فناوری اطلاعات". سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی، 1/3/88-

· مدیر برگزاری نشست‌ها و کارگاه های آموزشی سرای اهل قلم کارنامه نشر، بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، 16 تا 26 اردیبهشت 1388.

· عضو کمیته اجرایی "همایش مدیریت دانش و اطلاعات: کنش‌ها و برهم کنش‌ها". پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران و انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی‌‌ ایران، تهران، 26 فروردین 1388.

· عضو کمیسیون "اطلاع‌رسانی‌ و خدمات علمی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران". وابسته به شهرداری تهران، 1387

· مدیر برگزاری نشستها و کارگاه های آموزشی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، اردیبهشت 1387.

· مسئول کمیته آموزش انجمن كتابداري و اطلاع­رساني ايران (اكتا)، 5/2/1386 -

· خزانه­دار انجمن كتابداري و اطلاع­رساني ايران (اكتا)، 5/2/1386-

· عضو هيات مديره انجمن کتابداري و اطلاع­رساني ايران، 16/12/1385 -  8/2/1389. (دوره سوم هیات مدیره انجمن).

· مشاور و عضو کمیته اجرایی همایش «نقش کتابداری و اطلاع‌رسانی‌ در ارتقاء سلامت»، تاريخ  30/8/1385در آبادان. (برگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور اهواز، دانشکده بین­المللی پرستاری آبادان، معاونت پژوهشی).

· عضو هیات علمی و کمیته داوران همایش «مبانی حرفه کتابداری و اطلاع‌رسانی‌ در ایران»، اولین همایش دانشجویی کتابداری و اطلاع‌رسانی‌ در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پیراپزشکی، 22-23 آذر 1385.

· عضو هيات مديره انجمن کتابداري و اطلاع­رساني ايران، 16/2/1383 -  16/12/1385 (دوره دوم هیات مدیره انجمن).

· مسئول كميته روابط عمومی و بین­الملل انجمن كتابداري و اطلاع­رساني ايران (اكتا)، 1/3/1381 -

· مدير سايت وب انجمن كتابداري و اطلاع­رساني ايران (اكتا) با نشاني http://www.ilisa.org.ir/ . 1/4/1381 1/7/1385.

· عضو هيئت علمي و داور ارزيابي ((سيستمهاي اطلاع­رساني و نرم­افزارهاي نسخ خطي)) به مناسبت برگزاري سومين آئين بزرگداشت حاميان نسخ خطي. تهران: كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، 12/4/1381 تا 15/8/1381.

· عضو هيئت علمي و داور ارزيابي ((نرم­افزارهای کتابخانه­ای و وب­سایتهای نسخ خطي)) به مناسبت برگزاري پنجمین آئين بزرگداشت حاميان نسخ خطي. تهران: كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، 1383.

· عضو هيئت علمي و داور ارزيابي ((نرم­افزارهای کتابخانه­ای و وب­سایتهای نسخ خطي)) به مناسبت برگزاري ششمین آئین بزرگداشت حاميان نسخ خطي. تهران: كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، 1384.

· عضو ستاد هفته پژوهش مرکز اطلاعات و مدارک علمي کشاورزي، 15/7/1383

· عضو "شوراي علمي مرکز اطلاعات و مدارک علمي کشاورزي"، 28/2/1384-

· عضو ((کميته اجرايي اطلاع­رساني انجمن موسسات تحقيقات کشاورزي خاورميانه و شمال آفريقا (آريننا) AARINENA ICT Steering Committee ))، (شهريور ماه 1383).

· عضو افتخاري ((انجمن علمي-آموزشي معلمان زبان و ادبيات فارسي استان فارس))

تمامی حقوق مطالب محفوظ است